Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Demanda del servei d'autobús de gestió directa de l'AMB, segons títol de transport
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Distribució dels viatges (validacions) anuals realitzats en els serveis d'autobús de gestió directa de l'AMB (operat per TB), segons títol de transport.
Unitat: [%]
Títol de transport
2017
2018
2019
Bitllet senzill
2,5
2,4
2,3
Targeta T-10 integrada
39,4
38,7
37,8
Targeta T-4
11,2
10,7
10,5
Targeta T-50/30
6,2
6,0
6,0
Targeta T-MES
11,6
12,5
13,1
Abonament i altres
29,1
29,6
30,4
Total
100,0
100,0
100,0
Font: Transports Metropolitans de Barcelona.
Darrera actualització: 14-09-2020.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Temporalitat
Anys
Títol de transport
Títol de transport
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona