Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Demanda del servei d'autobús de gestió directa de l'AMB, segons títol de transport
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Distribució dels viatges (validacions) anuals realitzats en els serveis d'autobús de gestió directa de l'AMB (operat per TB), segons títol de transport.
Unitat: [%]
Títol de transport
2019
2020
2021
Bitllet senzill
2,3
0,8
0,6
Targeta T-10 integrada
37,8
0,0
0,0
Targeta T-4
10,5
10,7
28,2
Targeta T-50/30
6,0
0,3
10,3
Targeta T-MES
13,1
0,0
0,0
Abonament i altres
30,4
31,9
0,0
Total
100,0
43,6
27,0
Font: Transports Metropolitans de Barcelona.
Darrera actualització: 23-02-2023.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Temporalitat
Anys
Títol de transport
Títol de transport
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona