Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Valoració dels serveis integrats d'autobús metropolità
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Puntuació directa del servei d'autobús, tant de gestió indirecta de l'AMB com de gestió directa (operat per TB).
Unitat: [Puntuació de 0-10]
Any
Autobús diürn gestió indirecta (AMB)
Autobús nocturn (Nitbus) gestió indirecta (AMB)
Autobús gestió directa (TB)
2019
8,21
8,29
N.D.
2020
8,24
8,33
8,17
2021
8,45
8,57
8,02
Font: Àrea Metropolitana de Barcelona i Transports Metropolitans de Barcelona.
Darrera actualització: 23-02-2023.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Temporalitat
Anys
Mode bus
Mode bus
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona