Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Distribució de la població segons trams de renda
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Distribució de la població en funció de les rendes expressades com a ingressos equivalents, dividides en tres trams en relació a la renda mediana pel conjunt de l'àrea metropolitana.
Metodologia:
Els trams de renda s'han calculat a partir de la distribució mediana de la renda anual neta per unitat de consum del conjunt de l'àrea metropolitana de Barcelona.
Unitat: Percentatge
Nom Àmbit
Trams de renda
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021
2021-2022
BarcelonaFins al 50% de la mediana
12,2
13,2
13,7
12,5
12,7
12,0
Del 50 al 150% de la mediana
55,5
57,3
58,5
59,9
55,6
58,4
Més del 150% de la mediana
32,3
29,5
27,8
27,6
31,7
29,6
Total
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Resta AMBFins al 50% de la mediana
15,9
16,7
16,3
15,9
19,0
17,3
Del 50 al 150% de la mediana
66,4
63,9
65,3
65,9
61,2
66,1
Més del 150% de la mediana
17,7
19,4
18,4
18,1
19,8
16,7
Total
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Total AMBFins al 50% de la mediana
14,1
15,0
15,0
14,2
15,8
14,7
Del 50 al 150% de la mediana
61,0
60,6
61,9
62,9
58,4
62,3
Més del 150% de la mediana
25,0
24,4
23,1
22,8
25,7
23,1
Total
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Nota: La informació relativa a la renda fa referència a l'any anterior del de realització de l'enquesta.
Font: Idescat i IERMB: ECVHP (2011). IERMB i Idescat: EMCV (16-17:21-22).
Darrera actualització: 09-10-2023.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Àmbits territorials
Unitat territorial
Corones metropolitanes
Àmbits seleccionats
Mostrar unitats territorials:
Mostrar codis dels Àmbits:
Temporalitat
Anys
Trams de renda
Trams de renda
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona