Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Índex de Gini, S80/S20, P90/P10
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
El Coeficient de Gini mesura el grau de desigualtat en una distribució d'una variable contínua i s'utilitza generalment per mesurar la desigualtat econòmica. Els valors del coeficient se situen en el rang entre 0 i 1. El valor 0 faria referència a la igualtat màxima en una societat determinada (tothom tindria el mateix nivell d'ingressos), mentre que el valor 1 remetria a una societat amb desigualtat màxima. En aquest cas, el coeficient està expressat en percentatge.
Les raons P90/P10 i S80/S20 s'interpreten com la renda que obté el quintil/decil superior (això és, el 20% /10% de la població amb rendes més elevades) respecte la del quintil/decil inferior.
Metodologia:
El càlcul del Coeficient de Gini s'obté a partir de la suma de les diferències absolutes entre cada parell de rendes de la distribució (en ingressos equivalents), després d'haver ordenat la població per la variable de renda en ordre creixent. Els valors inferiors a 0,1€ s'han equiparat a 1 a efectes del càlcul.
La ràtio P90/P10 es calcula com el quocient entre els punts de tall de la distribució de la renda per deciles. La ràtio S80/S20 és el quocient entre la renda mitjana del 20% de població amb els ingressos més alts entre la renda mitjana del 20% de població amb els ingressos més baixos.
Els càlculs fan referència al total de població.
Unitat:
Nom Àmbit
Índex de Gini
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021
2021-2022
BarcelonaÍndex de Gini
33,2
33,5
33,5
32,1
33,4
33,1
S80/S20
6,0
6,2
6,2
5,7
6,1
5,9
P90/P10
4,7
4,8
5,1
4,6
5,0
4,7
Resta AMBÍndex de Gini
31,8
32,1
30,8
31,5
32,1
31,2
S80/S20
5,3
5,5
5,4
5,5
5,8
5,6
P90/P10
4,0
4,3
4,6
4,6
4,8
4,9
Total AMBÍndex de Gini
33,1
33,1
32,5
32,1
33,2
32,7
S80/S20
5,8
6,0
5,9
5,7
6,1
5,9
P90/P10
4,5
4,7
4,9
4,7
5,2
5,0
Nota: La informació relativa a la renda fa referència a l'any anterior del de realització de l'enquesta.
Font: Idescat i IERMB: ECVHP (2011). IERMB i Idescat: EMCV (16-17:21-22).
Darrera actualització: 09-10-2023.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Àmbits territorials
Unitat territorial
Corones metropolitanes
Àmbits seleccionats
Mostrar unitats territorials:
Mostrar codis dels Àmbits:
Temporalitat
Anys
Índex de Gini
Índex de Gini
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona