Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Taxa de privació material segons edat
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
La privació material fa referència a la impossibilitat de consumir béns, serveis i/o participar en activitats que socialment són concebudes com necessitats. Per mesurar aquesta manca forçada i involuntària es consideren els següents ítems: 1) atendre puntualment el pagament de despeses relacionades amb l'habitatge principal (hipoteca/lloguer i serveis relacionats) o de compres ajornades; 2) mantenir l'habitatge a una tempertaura adient; 3) tenir la capacitat d'assumir despeses imprevistes; 4) poder menjar un àpat de carn, pollastre, peix o equivalent vegetarià cada dos dies; 5) anar de vacances almenys una setmana a l'any; 6) disposar d'automòbil; 7) disposar de rentadora, 8) disposar de televisió, 9) disposar de telèfon.
Metodologia:
La taxa de privació material és el percentatge de població amb manca forçada d'almenys 3 dels 9 ítems.
Unitat: Percentatge
Any: 2019-2020
Nom Àmbit
Edat
2019-2020
BarcelonaMenys de 16 anys
23,5
De 16 a 34 anys
21,0
De 35 a 64 anys
15,2
65 anys i més
11,0
Resta AMBMenys de 16 anys
15,0
De 16 a 34 anys
18,1
De 35 a 64 anys
13,5
65 anys i més
10,8
Total AMBMenys de 16 anys
18,8
De 16 a 34 anys
19,6
De 35 a 64 anys
14,3
65 anys i més
10,9
Font: IERMB i Idescat: EMCV.
Darrera actualització: 02-09-2022.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Àmbits territorials
Unitat territorial
Corones metropolitanes
Àmbits seleccionats
Mostrar unitats territorials:
Mostrar codis dels Àmbits:
Temporalitat
Anys
Edat
Edat
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona