Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Taxa de privació material segons relació amb l'activitat
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
La privació material fa referència a la impossibilitat de consumir béns, serveis i/o participar en activitats que socialment són concebudes com necessitats. Per mesurar aquesta manca forçada i involuntària es consideren els següents ítems: 1) atendre puntualment el pagament de despeses relacionades amb l'habitatge principal (hipoteca/lloguer i serveis relacionats) o de compres ajornades; 2) mantenir l'habitatge a una tempertaura adient; 3) tenir la capacitat d'assumir despeses imprevistes; 4) poder menjar un àpat de carn, pollastre, peix o equivalent vegetarià cada dos dies; 5) anar de vacances almenys una setmana a l'any; 6) disposar d'automòbil; 7) disposar de rentadora, 8) disposar de televisió, 9) disposar de telèfon.
La relació amb l'activitat s'informa per la població de 16 i més anys.
Metodologia:
La taxa de privació material és el percentatge de població amb manca forçada d'almenys 3 dels 9 ítems.
Unitat: Percentatge
Any: 2019-2020
Nom Àmbit
Relació amb l'activitat
2019-2020
BarcelonaOcupats
11,9
Aturats
39,2
Jubilats
8,4
Altres situacions d'inactivitat
22,4
Resta AMBOcupats
11,1
Aturats
29,8
Jubilats
9,1
Altres situacions d'inactivitat
16,6
Total AMBOcupats
11,5
Aturats
34,7
Jubilats
8,7
Altres situacions d'inactivitat
19,5
Font: IERMB i Idescat: EMCV.
Darrera actualització: 02-09-2022.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Àmbits territorials
Unitat territorial
Corones metropolitanes
Àmbits seleccionats
Mostrar unitats territorials:
Mostrar codis dels Àmbits:
Temporalitat
Anys
Relació amb l'activitat
Relació amb l'activitat
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona