Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Taxa de privació material segons relació amb l'activitat
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
La privació material fa referència a la impossibilitat de consumir béns, serveis i/o participar en activitats que socialment són concebudes com necessitats. Per mesurar aquesta manca forçada i involuntària es consideren els següents ítems: 1) atendre puntualment el pagament de despeses relacionades amb l'habitatge principal (hipoteca/lloguer i serveis relacionats) o de compres ajornades; 2) mantenir l'habitatge a una temperatura adient; 3) tenir la capacitat d'assumir despeses imprevistes; 4) poder menjar un àpat de carn, pollastre, peix o equivalent vegetarià cada dos dies; 5) anar de vacances almenys una setmana a l'any; 6) disposar d'automòbil; 7) disposar de rentadora, 8) disposar de televisió, 9) disposar de telèfon.
La relació amb l'activitat s'informa per la població de 16 i més anys.
Metodologia:
La taxa de privació material és el percentatge de població amb manca forçada d'almenys 3 dels 9 ítems.
Unitat: Percentatge
Any: 2019-2020
Nom Àmbit
Ocupats
Aturats
Jubilats
Altres situacions d'inactivitat
Barcelona
11,8
36,5
8,5
22,8
Resta AMB
13,5
37,2
9,1
19,5
Total AMB
12,7
36,9
8,8
21,1
Font: IERMB i Idescat: EMCV.
Darrera actualització: 16-03-2023.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Àmbits territorials
Unitat territorial
Corones metropolitanes
Àmbits seleccionats
Mostrar unitats territorials:
Mostrar codis dels Àmbits:
Temporalitat
Anys
Relació amb l'activitat
Relació amb l'activitat
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona