Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Taxa de risc de pobresa o exclusió social (AROPE)
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
La taxa de risc de pobresa o exclusió social (AROPE) fa referència al percentatge de població que es troba en almenys una de les situacions següents: en risc de pobresa, patint privació material severa, o vivint en llars amb molt baixa intensitat laboral.
Metodologia:
El llindar de risc de pobresa equival al 60% de la mediana de la renda anual neta per unitat de consum de la població de l'AMB. Les unitats de consum es calculen seguint l'escala OCDE modificada: un pes d'1 al primer adult, de 0,5 a la resta de membres de 14 anys i més i de 0,3 als menors de 14 anys. La taxa de privació material severa és el percentatge de població amb manca forçada d'almenys 4 dels 9 ítems de privació. Les persones que viuen en llars amb una intensitat de treball molt baixa es defineixen com les persones de 0 a 59 anys que viuen en llars on els adults (els de 18-59 anys, excepte els estudiants de 18-24 anys) van treballar menys del 20% del seu potencial total durant els 12 mesos anteriors.
Unitat: Percentatge
Nom Àmbit
2017-2018
2018-2019
2019-2020
Barcelona
23,5
22,6
22,6
Resta AMB
26,8
23,4
24,8
Total AMB
25,1
23,0
23,7
Font: IERMB i Idescat: EMCV.
Darrera actualització: 02-09-2022.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Àmbits territorials
Unitat territorial
Corones metropolitanes
Àmbits seleccionats
Mostrar unitats territorials:
Mostrar codis dels Àmbits:
Temporalitat
Anys
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona