Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Població de 25 a 64 anys sense educació secundària post-obligatòria
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Població de 25 a 64 anys que no ha assolit l'educació secundària respecte el total de població de 25 a 64 anys.
Unitat: Percentatge
Nom Àmbit
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021
2021-2022
2022-2023
Barcelona
19,3
20,5
21,7
18,6
18,9
16,3
15,5
Resta AMB
40,8
39,7
42,7
39,3
35,6
30,5
29,8
Total AMB
30,1
30,2
32,1
28,9
27,2
23,4
22,8
Font: IERMB: ECVHP (1990:2006). Idescat i IERMB: ECVHP (2011). IERMB i Idescat: EMCV (16-17:22-23).
Darrera actualització: 23-07-2024.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Àmbits territorials
Unitat territorial
Corones metropolitanes
Àmbits seleccionats
Mostrar unitats territorials:
Mostrar codis dels Àmbits:
Temporalitat
Anys
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona