Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Proporció de renda destinada a despeses d'habitatge per tipus de llar
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Proporció mitjana de la renda anual (neta) de les llars que es destina a les despeses fixes de l'habitatge, segons tipus de llar.
Metodologia:
L'indicador es calcula dividint les despeses anuals totals de l'habitatge menys qualsevol transferència social destinada a habitatge (numerador) i els ingressos anuals totals disponibles a la llar menys qualsevol transferència social destinada a habitatge (denominador). Es comptabilitzen com despeses de l'habitatge el lloguer o els interessos de la hipoteca (en cas de ser propietat amb pagaments pendents) i altres despeses associades (aigua, electricitat, gas, comunitat, assegurances, taxes municipals). Es consideren llars amb menors dependents les llars amb menors de 18 anys i les llars amb persones fins a 24 anys, residents amb els seus progenitors, dels quals en depenen econòmicament.
S'informa a nivell d'individus.
Unitat: Percentatge
Any: 2019-2020
Nom Àmbit
Tipus de llar
2019-2020
BarcelonaUnipersonal
31,5
Llars sense infants dependents
17,1
Llars amb infants dependents
22,5
Resta AMBUnipersonal
31,3
Llars sense infants dependents
13,3
Llars amb infants dependents
19,0
Total AMBUnipersonal
31,4
Llars sense infants dependents
15,2
Llars amb infants dependents
20,6
Nota: La informació relativa a la renda fa referència a l'any anterior del de realització de l'enquesta.
Font: IERMB i Idescat: EMCV.
Darrera actualització: 02-09-2022.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Àmbits territorials
Unitat territorial
Corones metropolitanes
Àmbits seleccionats
Mostrar unitats territorials:
Mostrar codis dels Àmbits:
Temporalitat
Anys
Tipus de llar
Tipus de llar
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona