Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Taxa de sobrecàrrega de despeses de l'habitatge segons edat
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
La taxa de sobrecàrrega de despeses de l'habitatge quantifica la població resident en llars on es dedica més del 40% dels ingressos disponibles totals de la llar a les despeses de l'habitatge. Es comptabilitzen com despeses de l'habitatge el lloguer o els interessos de la hipoteca (en cas de ser propietat amb pagaments pendents) i altres despeses associades (aigua, electricitat, gas, comunitat, assegurances o taxes municipals).
Metodologia:
La mesura de sobrecàrrega de despeses de l'habitatge es calcula a nivell individual. L'indicador és la divisió entre les despeses anuals totals de l'habitatge menys qualsevol transferència social destinada a habitatge (numerador) i els ingressos anuals totals disponibles a la llar menys qualsevol transferència social destinada a habitatge (denominador).
Unitat: Percentatge
Any: 2021-2022
Nom Àmbit
Menys de 16 anys
De 16 a 34 anys
De 35 a 64 anys
65 anys i més
Barcelona
21,8
19,7
18,3
8,9
Resta AMB
21,3
17,2
14,8
3,7
Total AMB
21,6
18,5
16,5
6,5
Nota: La informació relativa a la renda fa referència a l'any anterior del de realització de l'enquesta.
Font: IERMB i Idescat: EMCV.
Darrera actualització: 09-10-2023.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Àmbits territorials
Unitat territorial
Corones metropolitanes
Àmbits seleccionats
Mostrar unitats territorials:
Mostrar codis dels Àmbits:
Temporalitat
Anys
Edat
Edat
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona