Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Taxa de sobrecàrrega de despeses de l'habitatge segons edat
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
La taxa de sobrecàrrega de despeses de l'habitatge quantifica la població resident en llars on es dedica més del 40% dels ingressos disponibles totals de la llar a les despeses de l'habitatge. Es comptabilitzen com despeses de l'habitatge el lloguer o els interessos de la hipoteca (en cas de ser propietat amb pagaments pendents) i altres despeses associades (aigua, electricitat, gas, comunitat, assegurances o taxes municipals).
Metodologia:
La mesura de sobrecàrrega de despeses de l'habitatge es calcula a nivell individual. L'indicador és la divisió entre les despeses anuals totals de l'habitatge menys qualsevol transferència social destinada a habitatge (numerador) i els ingressos anuals totals disponibles a la llar menys qualsevol transferència social destinada a habitatge (denominador).
Unitat: Percentatge
Any: 2019-2020
Nom Àmbit
Edat
2019-2020
BarcelonaMenys de 16 anys
18,7
De 16 a 34 anys
21,9
De 35 a 64 anys
14,5
65 anys i més
6,0
Resta AMBMenys de 16 anys
12,9
De 16 a 34 anys
13,1
De 35 a 64 anys
8,8
65 anys i més
4,7
Total AMBMenys de 16 anys
15,5
De 16 a 34 anys
17,7
De 35 a 64 anys
11,5
65 anys i més
5,4
Nota: La informació relativa a la renda fa referència a l'any anterior del de realització de l'enquesta.
Font: IERMB i Idescat: EMCV.
Darrera actualització: 02-09-2022.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Àmbits territorials
Unitat territorial
Corones metropolitanes
Àmbits seleccionats
Mostrar unitats territorials:
Mostrar codis dels Àmbits:
Temporalitat
Anys
Edat
Edat
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona