Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Taxa de sobrecàrrega de despeses de l'habitatge segons tipus de llar
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
La taxa de sobrecàrrega de despeses de l'habitatge quantifica la població resident en llars on es dedica més del 40% dels ingressos disponibles totals de la llar a les despeses de l'habitatge. Es comptabilitzen com despeses de l'habitatge el lloguer o els interessos de la hipoteca (en cas de ser propietat amb pagaments pendents) i altres despeses associades (aigua, electricitat, gas, comunitat, assegurances o taxes municipals).
Metodologia:
La mesura de sobrecàrrega de despeses de l'habitatge es calcula a nivell individual. L'indicador és la divisió entre les despeses anuals totals de l'habitatge menys qualsevol transferència social destinada a habitatge (numerador) i els ingressos anuals totals disponibles a la llar menys qualsevol transferència social destinada a habitatge (denominador).
A efectes de definir el tipus de llar, es consideren menors dependents tots els menors de 18 anys i els joves de 18 a 24 anys econòmicament inactius.
Unitat: Percentatge
Any: 2019-2020
Nom Àmbit
Tipus de llar
2019-2020
BarcelonaUnipersonal
25,5
Llars sense infants dependents
10,7
Llars amb infants dependents
16,0
Resta AMBUnipersonal
23,2
Llars sense infants dependents
4,5
Llars amb infants dependents
10,9
Total AMBUnipersonal
24,5
Llars sense infants dependents
7,7
Llars amb infants dependents
13,3
Nota: La informació relativa a la renda fa referència a l'any anterior del de realització de l'enquesta.
Font: IERMB i Idescat: EMCV.
Darrera actualització: 02-09-2022.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Àmbits territorials
Unitat territorial
Corones metropolitanes
Àmbits seleccionats
Mostrar unitats territorials:
Mostrar codis dels Àmbits:
Temporalitat
Anys
Tipus de llar
Tipus de llar
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona