Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Taxa de sobreocupació
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Proporció de població resident en habitatges on no es disposa del nombre d'habitacions considerat mínim en relació al nombre d'habitants.
Metodologia:
Per calcular el nombre d'habitacions considerat mínim per viure-hi s'estableixen els següents criteris: una habitació per llar, una per cada parella, una per cada persona de més de 18 anys de la llar (que no forma parella), una per cada dues persones del mateix sexe amb edats compreses entre els 12 i els 17 anys, una per cada persona d'entre 12 i 17 anys que no estigui comptabilitzada en les categories anteriors, i una per cada dos infants de menys de 12 anys. Per habitació es considera l'espai tancat que té almenys dos metres d'alçada lliure en la major part de la seva superfície, com a mínim quatre metres quadrats de superfície, i una forma que permet ficar-hi un llit per una persona adulta. Dins d'aquesta definició d'habitació, es comptabilitzen els dormitoris, sales d'estar, despatxos, cambres destinades al servei, i altres espais que compleixin els requisits esmentats. Les cuines computen com a habitacions si tenen més de quatre metres quadrats, i queden exclosos del concepte habitació els banys, vàters, passadissos, terrasses, rebedors i rebosts.
Unitat: Percentatge
Nom Àmbit
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021
2021-2022
2022-2023
Barcelona
5,5
9,5
10,0
11,0
10,7
8,9
12,0
Resta AMB
8,2
6,4
9,9
14,8
12,9
11,0
14,8
Total AMB
6,9
7,9
9,9
12,9
11,8
10,0
13,4
Font: Idescat i IERMB: ECVHP (2011). IERMB i Idescat: EMCV (16-17:22-23).
Darrera actualització: 23-07-2024.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Àmbits territorials
Unitat territorial
Corones metropolitanes
Àmbits seleccionats
Mostrar unitats territorials:
Mostrar codis dels Àmbits:
Temporalitat
Anys
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona