Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Taxa de privació residencial
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Població que viu en habitatges amb alguna de les següents problemàtiques: 1) manca de dutxa, banyera, o vàter d'ús exclusiu de la llar, 2) manca de llum natural, 3) existència d'humitats.
Unitat: Percentatge
Nom Àmbit
Privacions
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020
BarcelonaCap privació
81,2
77,7
73,2
67,0
Una privació
14,1
17,1
18,0
24,9
Dues o més privacions
4,7
5,2
8,8
8,1
Resta AMBCap privació
85,7
82,3
84,8
74,8
Una privació
10,9
13,5
12,0
20,2
Dues o més privacions
3,4
4,2
3,2
5,1
Total AMBCap privació
83,5
80,0
79,0
70,9
Una privació
12,5
15,3
15,0
22,5
Dues o més privacions
4,1
4,7
6,0
6,6
Font: Idescat i IERMB: ECVHP (2011). IERMB i Idescat: EMCV (16-17:19-20).
Darrera actualització: 16-03-2023.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Àmbits territorials
Unitat territorial
Corones metropolitanes
Àmbits seleccionats
Mostrar unitats territorials:
Mostrar codis dels Àmbits:
Temporalitat
Anys
Privacions
Privacions
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona