Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Taxa de privació residencial
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Població que viu en habitatges amb alguna de les següents problemàtiques: 1) manca de dutxa, banyera, o vàter d'ús exclusiu de la llar, 2) manca de llum natural, 3) existència d'humitats.
Unitat: Percentatge
Nom Àmbit
Privacions
2017-2018
2018-2019
2019-2020
BarcelonaCap privació
77,0
71,0
67,0
Una privació
17,2
18,2
25,0
Dues o més privacions
5,8
10,8
8,0
Resta AMBCap privació
84,3
85,2
75,7
Una privació
12,6
12,2
19,6
Dues o més privacions
3,1
2,7
4,7
Total AMBCap privació
80,7
78,1
71,4
Una privació
14,9
15,2
22,3
Dues o més privacions
4,4
6,7
6,3
Font: Idescat i IERMB: ECVHP (2011). IERMB i Idescat: EMCV (16-17:19-20).
Darrera actualització: 05-09-2022.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Àmbits territorials
Unitat territorial
Corones metropolitanes
Àmbits seleccionats
Mostrar unitats territorials:
Mostrar codis dels Àmbits:
Temporalitat
Anys
Privacions
Privacions
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona