Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Endarreriments en el pagament del rebut d'hipoteca/lloguer
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Percentatge de població que ha deixat de pagar algun rebut de la hipoteca o del lloguer de l'habitatge en els darrers 12 mesos.
Metodologia:
El càlcul exclou la població que viu en habitatges sense hipoteca o en cessió gratuïta.
Unitat: Percentatge
Nom Àmbit
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021
2021-2022
Barcelona
10,8
5,7
4,2
10,9
8,7
6,8
Resta AMB
11,0
6,8
5,0
11,3
9,8
6,7
Total AMB
10,9
6,3
4,6
11,1
9,3
6,8
Font: Idescat i IERMB: ECVHP (2011). IERMB i Idescat: EMCV (16-17:21-22).
Darrera actualització: 09-10-2023.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Àmbits territorials
Unitat territorial
Corones metropolitanes
Àmbits seleccionats
Mostrar unitats territorials:
Mostrar codis dels Àmbits:
Temporalitat
Anys
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona