Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Endarreriments en el pagament dels rebuts de serveis
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Percentatge de població que ha tingut endarreriments en el pagament de les factures de subministraments relacionats amb l'habitatge (electricitat, aigua, gas, etc.) en els darrers 12 mesos.
Unitat: Percentatge
Nom Àmbit
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021
2021-2022
Barcelona
8,6
7,3
5,6
9,1
11,7
10,8
Resta AMB
11,5
10,5
9,1
12,3
14,4
15,4
Total AMB
10,1
8,9
7,4
10,7
13,1
13,1
Font: Idescat i IERMB: ECVHP (2011). IERMB i Idescat: EMCV (16-17:21-22).
Darrera actualització: 09-10-2023.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Àmbits territorials
Unitat territorial
Corones metropolitanes
Àmbits seleccionats
Mostrar unitats territorials:
Mostrar codis dels Àmbits:
Temporalitat
Anys
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona