Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Anys al municipi de residència
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Distribució de la població de 16 anys i més segons el temps que porta vivint al seu municipi de residència.
Àmbits territorials
Unitat territorial
Corones metropolitanes
Districte BCN
Subàmbits metropolitans
Àmbits seleccionats
Mostrar unitats territorials:
Mostrar codis dels Àmbits:
Temporalitat
Anys
Temps viscut
Temps viscut
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona