Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Anys al municipi de residència
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Distribució de la població de 16 anys i més segons el temps que porta vivint al seu municipi de residència.
Unitat: Percentatge
Nom Àmbit
Temps viscut
2017
2022
BarcelonaHa nascut al seu municipi de residència actual
44,9
34,2
Va arribar fa menys de 5 anys
3,2
10,9
Va arribar entre 5 i 15 anys
9,7
17,2
Va arribar fa més de 15 anys
42,2
37,8
Total
100,0
100,0
Resta AMBHa nascut al seu municipi de residència actual
27,4
23,0
Va arribar fa menys de 5 anys
5,4
10,5
Va arribar entre 5 i 15 anys
14,6
17,6
Va arribar fa més de 15 anys
52,6
48,9
Total
100,0
100,0
Total AMBHa nascut al seu municipi de residència actual
36,3
28,7
Va arribar fa menys de 5 anys
4,3
10,7
Va arribar entre 5 i 15 anys
12,1
17,4
Va arribar fa més de 15 anys
47,3
43,3
Total
100,0
100,0
Resta RMBHa nascut al seu municipi de residència actual
30,1
26,0
Va arribar fa menys de 5 anys
6,6
11,6
Va arribar entre 5 i 15 anys
16,2
17,5
Va arribar fa més de 15 anys
47,1
44,9
Total
100,0
100,0
Total RMBHa nascut al seu municipi de residència actual
34,3
27,8
Va arribar fa menys de 5 anys
5,0
11,0
Va arribar entre 5 i 15 anys
13,4
17,4
Va arribar fa més de 15 anys
47,2
43,8
Total
100,0
100,0
Font: Idescat i IERMB: ECVHP (1990:2011). IERMB: Enquesta de cohesió urbana (2017 i 2022).
Darrera actualització: 09-01-2023.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Àmbits territorials
Unitat territorial
Corones metropolitanes
Districte BCN
Subàmbits metropolitans
Àmbits seleccionats
Mostrar unitats territorials:
Mostrar codis dels Àmbits:
Temporalitat
Anys
Temps viscut
Temps viscut
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona