Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Anys a l'habitatge
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Distribució de la població de 16 anys i més segons el temps que porta vivint al seu habitatge.
Unitat: Percentatge
Nom Àmbit
Temps viscut
2017
2022
BarcelonaHi ha viscut sempre
15,4
4,7
Va arribar fa menys de 5 anys
10,7
30,4
Va arribar fa entre 5 i 15 anys
23,0
27,1
Va arribar fa més de 15 anys
50,9
37,7
Total
100,0
100,0
Resta AMBHi ha viscut sempre
13,5
6,2
Va arribar fa menys de 5 anys
8,9
23,1
Va arribar fa entre 5 i 15 anys
25,3
27,5
Va arribar fa més de 15 anys
52,3
43,2
Total
100,0
100,0
Total AMBHi ha viscut sempre
14,5
5,4
Va arribar fa menys de 5 anys
9,8
26,8
Va arribar fa entre 5 i 15 anys
24,1
27,3
Va arribar fa més de 15 anys
51,6
40,4
Total
100,0
100,0
Resta RMBHi ha viscut sempre
11,8
6,9
Va arribar fa menys de 5 anys
12,0
25,1
Va arribar fa entre 5 i 15 anys
26,9
24,9
Va arribar fa més de 15 anys
49,3
43,1
Total
100,0
100,0
Total RMBHi ha viscut sempre
13,6
5,9
Va arribar fa menys de 5 anys
10,5
26,3
Va arribar fa entre 5 i 15 anys
25,0
26,6
Va arribar fa més de 15 anys
50,9
41,3
Total
100,0
100,0
Font: Idescat i IERMB: ECVHP (1995:2011). IERMB: Enquesta de cohesió urbana (2017 i 2022).
Darrera actualització: 09-01-2023.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Àmbits territorials
Unitat territorial
Corones metropolitanes
Districte BCN
Subàmbits metropolitans
Àmbits seleccionats
Mostrar unitats territorials:
Mostrar codis dels Àmbits:
Temporalitat
Anys
Temps viscut
Temps viscut
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona