Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Mobilitat residencial
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Distribució de la població de 16 anys i més segons si han canviat de residència o no en els últims cinc anys dins de la regió metropolitana de Barcelona.
Àmbits territorials
Unitat territorial
Corones metropolitanes
Districte BCN
Subàmbits metropolitans
Àmbits seleccionats
Mostrar unitats territorials:
Mostrar codis dels Àmbits:
Temporalitat
Anys
Canvi d'habitatge
Canvi d'habitatge
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona