Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Mobilitat residencial
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Distribució de la població de 16 anys i més segons si han canviat de residència o no en els últims cinc anys dins de la regió metropolitana de Barcelona.
Unitat: Percentatge
Nom Àmbit
Canvi d'habitatge
2017
2022
BarcelonaNo ha canviat d'habitatge en els darrers 5 anys
91,1
68,3
Ha canviat d'habitatge en els darrers 5 anys
8,9
31,7
Total
100,0
100,0
Resta AMBNo ha canviat d'habitatge en els darrers 5 anys
92,7
74,6
Ha canviat d'habitatge en els darrers 5 anys
7,3
25,4
Total
100,0
100,0
Total AMBNo ha canviat d'habitatge en els darrers 5 anys
91,9
71,4
Ha canviat d'habitatge en els darrers 5 anys
8,1
28,6
Total
100,0
100,0
Resta RMBNo ha canviat d'habitatge en els darrers 5 anys
89,6
72,4
Ha canviat d'habitatge en els darrers 5 anys
10,4
27,6
Total
100,0
100,0
Total RMBNo ha canviat d'habitatge en els darrers 5 anys
91,2
71,7
Ha canviat d'habitatge en els darrers 5 anys
8,8
28,3
Total
100,0
100,0
Font: Idescat i IERMB: ECVHP (1995:2011). IERMB: Enquesta de cohesió urbana (2017 i 2022).
Darrera actualització: 13-01-2023.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Àmbits territorials
Unitat territorial
Corones metropolitanes
Districte BCN
Subàmbits metropolitans
Àmbits seleccionats
Mostrar unitats territorials:
Mostrar codis dels Àmbits:
Temporalitat
Anys
Canvi d'habitatge
Canvi d'habitatge
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona