Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Motius previsió canvi d'habitatge propers 5 anys
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Distribució de la població de 16 anys i més que té previst canviar d'habitatge en els propers cinc anys segons la raó principal que motivarà el canvi.
Unitat: Percentatge
Nom Àmbit
Motiu
2017
2022
BarcelonaFormació d'una llar o altres motius familiars
46,5
27,0
Millorar habitatge / entorn
35,7
51,5
Motius econòmics o forçats per l'habitatge
10,1
14,7
Motius laborals
4,7
1,8
Altres motius
3,0
5,0
Total
100,0
100,0
Resta AMBFormació d'una llar o altres motius familiars
57,8
30,2
Millorar habitatge / entorn
30,4
53,3
Motius econòmics o forçats per l'habitatge
5,1
11,8
Motius laborals
2,5
2,7
Altres motius
4,2
2,1
Total
100,0
100,0
Total AMBFormació d'una llar o altres motius familiars
52,1
28,4
Millorar habitatge / entorn
33,1
52,3
Motius econòmics o forçats per l'habitatge
7,6
13,4
Motius laborals
3,6
2,2
Altres motius
3,6
3,7
Total
100,0
100,0
Resta RMBFormació d'una llar o altres motius familiars
56,4
33,4
Millorar habitatge / entorn
25,7
48,4
Motius econòmics o forçats per l'habitatge
4,6
10,5
Motius laborals
7,4
3,8
Altres motius
6,0
3,9
Total
100,0
100,0
Total RMBFormació d'una llar o altres motius familiars
53,5
29,8
Millorar habitatge / entorn
30,7
51,2
Motius econòmics o forçats per l'habitatge
6,6
12,6
Motius laborals
4,8
2,7
Altres motius
4,4
3,7
Total
100,0
100,0
Font: Idescat i IERMB: ECVHP (1995:2011). IERMB: Enquesta de cohesió urbana (2017 i 2022).
Darrera actualització: 09-01-2023.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Àmbits territorials
Unitat territorial
Corones metropolitanes
Àmbits seleccionats
Mostrar unitats territorials:
Mostrar codis dels Àmbits:
Temporalitat
Anys
Motiu
Motiu
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona