Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Localització del lloc de treball
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Distribució de la població de 16 anys i més ocupada segons la localització del seu lloc de treball.
Unitat: Percentatge
Nom Àmbit
Localització
2017
2022
BarcelonaAl barri de residència
19,3
24,7
A un altre barri del mateix municipi de residència
53,3
52,8
A un altre municipi de la RMB
21,3
17,5
Fora de la RMB
1,1
1,2
És irregular
5,1
3,8
Total
100,0
100,0
Resta AMBAl barri de residència
12,2
14,5
A un altre barri del mateix municipi de residència
16,3
14,8
A un altre municipi de la RMB
65,3
64,4
Fora de la RMB
0,9
0,7
És irregular
5,4
5,6
Total
100,0
100,0
Total AMBAl barri de residència
15,8
19,6
A un altre barri del mateix municipi de residència
34,9
33,7
A un altre municipi de la RMB
43,3
41,0
Fora de la RMB
1,0
1,0
És irregular
5,3
4,7
Total
100,0
100,0
Resta RMBAl barri de residència
14,7
11,7
A un altre barri del mateix municipi de residència
20,8
19,4
A un altre municipi de la RMB
56,9
62,5
Fora de la RMB
2,2
1,7
És irregular
5,3
4,6
Total
100,0
100,0
Total RMBAl barri de residència
15,4
17,0
A un altre barri del mateix municipi de residència
30,3
29,0
A un altre municipi de la RMB
47,6
48,1
Fora de la RMB
1,4
1,2
És irregular
5,3
4,7
Total
100,0
100,0
Font: Idescat i IERMB: ECVHP (1990:2011). IERMB: Enquesta de cohesió urbana (2017 i 2022).
Darrera actualització: 10-01-2023.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Àmbits territorials
Unitat territorial
Corones metropolitanes
Subàmbits metropolitans
Àmbits seleccionats
Mostrar unitats territorials:
Mostrar codis dels Àmbits:
Temporalitat
Anys
Localització
Localització
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona