Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Localització de les compres de roba i calçat
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Distribució de la població de 16 anys i més segons el lloc on realitzen les compres de roba i calçat.
Unitat: Percentatge
Nom Àmbit
Localització
2017
2022
BarcelonaAl mateix barri de residència
37,5
38,3
A un altre barri del mateix municipi de residència
35,8
38,7
A un altre municipi de la RMB
0,8
1,4
Fora de la RMB
0,3
0,0
És irregular / indistintament
20,1
9,7
Compra per catàleg / internet
1,9
8,4
No realitza aquest tipus de compra habitualment
3,7
3,6
Total
100,0
100,0
Resta AMBAl mateix barri de residència
20,2
23,2
A un altre barri del mateix municipi de residència
16,4
19,4
A un altre municipi de la RMB
31,7
34,5
Fora de la RMB
0,1
0,0
És irregular / indistintament
27,1
12,9
Compra per catàleg / internet
1,2
8,1
No realitza aquest tipus de compra habitualment
3,3
1,8
Total
100,0
100,0
Total AMBAl mateix barri de residència
28,9
30,9
A un altre barri del mateix municipi de residència
26,2
29,2
A un altre municipi de la RMB
16,0
17,7
Fora de la RMB
0,2
0,0
És irregular / indistintament
23,5
11,3
Compra per catàleg / internet
1,6
8,2
No realitza aquest tipus de compra habitualment
3,5
2,7
Total
100,0
100,0
Resta RMBAl mateix barri de residència
13,2
15,0
A un altre barri del mateix municipi de residència
22,8
23,4
A un altre municipi de la RMB
31,1
38,4
Fora de la RMB
0,7
1,0
És irregular / indistintament
27,0
9,9
Compra per catàleg / internet
2,0
10,3
No realitza aquest tipus de compra habitualment
3,2
2,0
Total
100,0
100,0
Total RMBAl mateix barri de residència
23,9
25,8
A un altre barri del mateix municipi de residència
25,1
27,3
A un altre municipi de la RMB
20,9
24,4
Fora de la RMB
0,3
0,3
És irregular / indistintament
24,7
10,8
Compra per catàleg / internet
1,7
8,9
No realitza aquest tipus de compra habitualment
3,4
2,5
Total
100,0
100,0
Font: Idescat i IERMB: ECVHP (1995:2011). IERMB: Enquesta de cohesió urbana (2017 i 2022).
Darrera actualització: 10-01-2023.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Àmbits territorials
Unitat territorial
Corones metropolitanes
Subàmbits metropolitans
Àmbits seleccionats
Mostrar unitats territorials:
Mostrar codis dels Àmbits:
Temporalitat
Anys
Localització
Localització
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona