Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Localització de les compres d'aliments frescos
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Distribució de la població de 16 anys i més segons el lloc on realitzen les compres d'aliments frescos.
Unitat: Percentatge
Nom Àmbit
Localització
2017
2022
BarcelonaAl mateix barri de residència
89,4
89,4
A un altre barri del mateix municipi de residència
5,6
6,8
A un altre municipi de la RMB
0,5
0,5
Fora de la RMB
0,2
0,1
És irregular / indistintament
1,8
1,7
Compra per catàleg / internet
0,3
1,1
No realitza aquest tipus de compra habitualment
2,2
0,4
Total
100,0
100,0
Resta AMBAl mateix barri de residència
72,2
70,1
A un altre barri del mateix municipi de residència
12,3
16,3
A un altre municipi de la RMB
5,9
8,4
Fora de la RMB
0,0
0,0
És irregular / indistintament
5,5
3,6
Compra per catàleg / internet
0,2
0,8
No realitza aquest tipus de compra habitualment
3,8
0,8
Total
100,0
100,0
Total AMBAl mateix barri de residència
80,9
79,8
A un altre barri del mateix municipi de residència
8,9
11,5
A un altre municipi de la RMB
3,1
4,4
Fora de la RMB
0,1
0,1
És irregular / indistintament
3,6
2,6
Compra per catàleg / internet
0,3
0,9
No realitza aquest tipus de compra habitualment
3,0
0,6
Total
100,0
100,0
Resta RMBAl mateix barri de residència
58,3
58,8
A un altre barri del mateix municipi de residència
19,0
19,9
A un altre municipi de la RMB
11,8
15,3
Fora de la RMB
0,5
0,5
És irregular / indistintament
8,0
4,5
Compra per catàleg / internet
0,1
0,7
No realitza aquest tipus de compra habitualment
2,4
0,5
Total
100,0
100,0
Total RMBAl mateix barri de residència
73,6
73,0
A un altre barri del mateix municipi de residència
12,1
14,2
A un altre municipi de la RMB
5,8
7,9
Fora de la RMB
0,2
0,2
És irregular / indistintament
5,0
3,2
Compra per catàleg / internet
0,2
0,9
No realitza aquest tipus de compra habitualment
2,8
0,6
Total
100,0
100,0
Font: Idescat i IERMB: ECVHP (2006:2011). IERMB: Enquesta de cohesió urbana (2017 i 2022).
Darrera actualització: 10-01-2023.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Àmbits territorials
Unitat territorial
Corones metropolitanes
Subàmbits metropolitans
Àmbits seleccionats
Mostrar unitats territorials:
Mostrar codis dels Àmbits:
Temporalitat
Anys
Localització
Localització
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona