Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Localització de les compres d'aliments envasats
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Distribució de la població de 16 anys i més segons el lloc on realitzen les compres d'aliments envasats.
Unitat: Percentatge
Nom Àmbit
Localització
2017
2022
BarcelonaAl mateix barri de residència
87,3
87,8
A un altre barri del mateix municipi de residència
4,0
5,7
A un altre municipi de la RMB
0,5
0,4
Fora de la RMB
0,2
0,3
És irregular / indistintament
1,8
1,6
Compra per catàleg / internet
1,1
2,2
No realitza aquest tipus de compra habitualment
5,3
1,9
Total
100,0
100,0
Resta AMBAl mateix barri de residència
69,6
67,4
A un altre barri del mateix municipi de residència
12,3
15,7
A un altre municipi de la RMB
6,8
9,3
Fora de la RMB
0,0
0,0
És irregular / indistintament
5,0
3,9
Compra per catàleg / internet
0,5
1,5
No realitza aquest tipus de compra habitualment
5,7
2,2
Total
100,0
100,0
Total AMBAl mateix barri de residència
78,5
77,7
A un altre barri del mateix municipi de residència
8,1
10,6
A un altre municipi de la RMB
3,6
4,8
Fora de la RMB
0,1
0,1
És irregular / indistintament
3,4
2,8
Compra per catàleg / internet
0,8
1,9
No realitza aquest tipus de compra habitualment
5,5
2,0
Total
100,0
100,0
Resta RMBAl mateix barri de residència
54,3
52,5
A un altre barri del mateix municipi de residència
18,9
20,4
A un altre municipi de la RMB
13,2
18,3
Fora de la RMB
0,5
0,5
És irregular / indistintament
8,0
3,6
Compra per catàleg / internet
0,7
2,6
No realitza aquest tipus de compra habitualment
4,4
2,2
Total
100,0
100,0
Total RMBAl mateix barri de residència
70,8
69,6
A un altre barri del mateix municipi de residència
11,6
13,8
A un altre municipi de la RMB
6,7
9,2
Fora de la RMB
0,2
0,2
És irregular / indistintament
4,9
3,0
Compra per catàleg / internet
0,7
2,1
No realitza aquest tipus de compra habitualment
5,1
2,1
Total
100,0
100,0
Font: Idescat i IERMB: ECVHP (1995:2011). IERMB: Enquesta de cohesió urbana (2017 i 2022).
Darrera actualització: 10-01-2023.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Àmbits territorials
Unitat territorial
Corones metropolitanes
Subàmbits metropolitans
Àmbits seleccionats
Mostrar unitats territorials:
Mostrar codis dels Àmbits:
Temporalitat
Anys
Localització
Localització
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona