Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Nivell de seguretat a la ciutat segons edat
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Valoració de la seguretat a la ciutat en una escala de 0 (gens seguretat) a 10 (molta seguretat) segons grup d'edat.
Unitat: Valoració mitjana
Nom Àmbit: AMB
Grup d'edat
2014
2015
2016
2017
2018
De 16 a 29 anys
6,4
6,1
6,4
6,4
6,6
De 30 a 44 anys
6,2
6,2
6,2
6,4
6,6
De 45 a 64 anys
6,3
6,2
6,2
6,3
6,4
De 65 i més anys
6,4
6,5
6,4
6,5
6,7
Font: Base de dades de victimització i seguretat de l'AMB.
Darrera actualització: 14-03-2019.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Àmbits territorials
Unitat territorial
AMB
Àmbits seleccionats
Mostrar unitats territorials:
Mostrar codis dels Àmbits:
Temporalitat
Anys
Grup d'edat
Grup d'edat
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona