Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Percepció d'inseguretat al barri segons edat
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Població que valora amb menys de 5 punts la seguretat del seu barri en una escala de 0 (gens de seguretat) a 10 (molta seguretat) segons grup d'edat.
Unitat: Percentatge de població de 16 anys i més
Nom Àmbit: AMB
Grups d'edat
2014
2015
2016
2017
2018
De 16 a 29 anys
14,2
22,1
24,3
17,3
15,8
De 30 a 44 anys
15,8
18,1
23,1
18,2
15,0
De 45 a 64 anys
15,4
18,3
20,4
14,5
16,6
De 65 i més anys
12,1
13,7
12,7
14,7
12,9
Nota: Fins a l'edició de 2014 només s'ha preguntat a: Badalona, Barcelona, Cornellà de Llobregat, El Prat de Llobregat, L’Hospitalet de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet.
Font: Base de dades de victimització i seguretat de l'AMB.
Darrera actualització: 14-03-2019.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Àmbits territorials
Unitat territorial
AMB
Àmbits seleccionats
Mostrar unitats territorials:
Mostrar codis dels Àmbits:
Temporalitat
Anys
Grups d'edat
Grups d'edat
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona