Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Mitjana de desplaçaments diaris per persona
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Mitjana de desplaçaments per persona realitzats en un dia laborable per la població resident a l'àrea metropolitana de Barcelona de 16 i més anys.
Unitat: [Desplaçaments/persona·dia]
Any: 2019
Nom Àmbit
Grups d'edat
Home
Dona
Total
BarcelonaDe 16 a 29 anys
3,8
3,9
3,9
De 30 a 64 anys
4,2
4,1
4,1
De 65 anys i més
4,0
3,7
3,8
Total
4,1
3,9
4,0
Resta 1a coronaDe 16 a 29 anys
3,8
3,9
3,9
De 30 a 64 anys
3,9
4,3
4,1
De 65 anys i més
3,8
3,2
3,5
Total
3,9
3,9
3,9
Total 1a CoronaDe 16 a 29 anys
3,8
3,9
3,9
De 30 a 64 anys
4,1
4,2
4,1
De 65 anys i més
3,9
3,5
3,7
Total
4,0
3,9
4,0
Resta AMBDe 16 a 29 anys
3,7
3,8
3,7
De 30 a 64 anys
4,2
4,4
4,3
De 65 anys i més
3,9
3,0
3,4
Total
4,0
4,0
4,0
Total AMBDe 16 a 29 anys
3,8
3,9
3,8
De 30 a 64 anys
4,1
4,2
4,1
De 65 anys i més
3,9
3,4
3,6
Total
4,0
3,9
4,0
Font: Enquesta de mobilitat en dia feiner (ATM).
Darrera actualització: 14-09-2020.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Àmbits territorials
Unitat territorial
Àmbits EMEF
Corones metropolitanes
Àmbits seleccionats
Mostrar unitats territorials:
Mostrar codis dels Àmbits:
Temporalitat
Anys
Grups d'edat
Grups d'edat
Sexe
Sexe
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona