Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Ocupació calculada i declarada del vehicle
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Ocupació del vehicle en desplaçaments realitzats en un dia laborable per la població de 16 i més anys resident a l'àrea metropolitana de Barcelona.
Ocupació declarada: Persones per vehicle en la darrera etapa en què es fa servir el cotxe/moto (conductor/a o acompanyant). És una dada declarada per la persona entrevistada que inclou a persones menors de 16 anys.
Ocupació calculada dels vehicles: estimació de l'ocupació dels vehicles entesa com la relació entre el total de viatges (suma dels conductors/es i acompanyants) respecte dels viatges com a conductor/a.
Unitat: [persones/vehicle]
Nom Àmbit: AMB
Ocupació
Vehicle
2019
2020
2021
Ocupació calculadaCotxe
1,20
1,21
1,20
Moto
1,07
1,03
1,04
Ocupació declaradaCotxe
1,68
1,61
1,60
Moto
1,16
1,11
1,15
Font: Enquesta de mobilitat en dia feiner (ATM).
Darrera actualització: 23-02-2023.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Àmbits territorials
Unitat territorial
AMB
Àmbits seleccionats
Mostrar unitats territorials:
Mostrar codis dels Àmbits:
Temporalitat
Anys
Ocupació
Ocupació
Vehicle
Vehicle
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona