Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Ràtio d'atracció i emissió [RAE]
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Relació entre la mobilitat atreta (entrada) per un àmbit territorial i la que emet (sortida) aquest àmbit territorial. Valors >1 indiquen territoris atraients; valors <1 indiquen territoris emissors. Població de 16 anys i més.
Metodologia:
Quocient entre els desplaçaments atrets per un àmbit territorial i aquells emesos del mateix àmbit territorial.
Unitat: [-]
Nom Àmbit
2017
2018
2019
2020
2021
Barcelona
2,50
2,07
2,31
1,96
1,97
Resta 1a corona
0,68
0,82
0,73
0,78
0,76
Total 1a Corona
2,08
1,81
1,97
1,62
1,60
Resta AMB
1,11
1,21
1,12
1,15
1,17
Total AMB
2,16
1,89
2,07
1,70
1,71
Nota: Els valors superior a 1 indiquin territoris atraients, mentre que els valors inferior a 1 indiquen territoris emissors.
Font: Enquesta de mobilitat en dia feiner (ATM).
Darrera actualització: 23-02-2023.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Àmbits territorials
Unitat territorial
Àmbits EMEF
Àmbits seleccionats
Mostrar unitats territorials:
Mostrar codis dels Àmbits:
Temporalitat
Anys
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona