Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Declarants de l'IRPF per tram
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Distribució de la població segons tram declarat d'IRPF.
Àmbits territorials
Unitat territorial
Municipi
Àmbit supramunicipal
aux
AMB
Àmbits seleccionats
Mostrar unitats territorials:
Mostrar codis dels Àmbits:
Temporalitat
Anys
Tram de renda
Tram de renda
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona