Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Empreses en Recerca i Desenvolupament (R+D)
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Empreses dedicades a Recerca i Desenvolupament (R+D) entès com les activitats que recull l'epígraf 72 de la CNAE-09.
Unitat: empreses
Nom Àmbit: AMB
2015
2016
2017
2018
411
428
454
458
Font: Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Secretaría de Estado de la Seguridad Social.
Darrera actualització: 10-05-2019.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Àmbits territorials
Unitat territorial
Municipi
Àmbit supramunicipal
aux
AMB
RMB
Província
CCAA
Àmbits seleccionats
Mostrar unitats territorials:
Mostrar codis dels Àmbits:
Temporalitat
Anys
Mesos
Mes
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona