Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Nivell de seguretat a la ciutat segons territori
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Valoració del nivell de seguretat al municipi en una escala de 0 (gens de seguretat) a 10 (molta seguretat) segons àmbit territorial.
Unitat: Valoració mitjana
Nom Àmbit
2014
2015
2016
2017
2018
Barcelona
6,0
6,1
6,2
6,3
6,2
Besòs
6,2
6,1
5,9
5,9
6,2
Delta
7,0
6,7
6,6
6,8
7,1
Llobregat continu
6,5
6,4
6,2
6,4
6,7
Ordal Llobregat
6,9
6,5
6,6
6,9
7,1
Vallès-Collserola
6,9
6,6
6,7
6,9
6,9
Font: Base de dades de victimització i seguretat de l'AMB.
Darrera actualització: 14-03-2019.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Àmbits territorials
Unitat territorial
Àmbits territorials metropolitans
Àmbits seleccionats
Mostrar unitats territorials:
Mostrar codis dels Àmbits:
Temporalitat
Anys
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona