Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Percepció d'inseguretat al barri segons ciutat
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Població que valora amb menys de 5 punts la seguretat del seu barri en una escala de 0 (gens de seguretat) a 10 (molta seguretat) segons ciutat gran de l'AMB.
Unitat: Percentatge de població de 16 anys i més
Nom Àmbit
2014
2015
2016
2017
2018
Badalona
15,7
24,8
28,2
24,1
22,1
Barcelona
14,1
17,5
19,7
16,6
17,1
Cornellà de Llobregat
11,3
14,4
13,4
9,0
11,3
Hospitalet de Llobregat, l'
19,3
23,5
27,3
26,2
18,7
Sant Boi de Llobregat
10,9
17,4
17,7
9,7
10,7
Sant Cugat del Vallès
N.D.
14,5
10,7
12,6
12,6
Santa Coloma de Gramenet
15,5
20,5
21,6
16,0
11,4
Nota: Fins a l'edició de 2014 només s'ha preguntat a: Badalona, Barcelona, Cornellà de Llobregat, El Prat de Llobregat, L’Hospitalet de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet.
Font: Base de dades de victimització i seguretat de l'AMB.
Darrera actualització: 14-03-2019.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Àmbits territorials
Unitat territorial
Municipi
Àmbit supramunicipal
aux
Àmbits seleccionats
Mostrar unitats territorials:
Mostrar codis dels Àmbits:
Temporalitat
Anys
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona