Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Repartiment modal en la mobilitat intramunicipal
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Mode de transport utilitzat en els desplaçaments intramunicipals realitzats per la població resident a l'àrea metropolitana de 16 anys i més, segons sexe i grup d'edat.
Unitat: [%]
Nom Àmbit: Total AMB
Any: 2020
Grups d'edat
Sexe
Mobilitat activa
Transport públic
Transport privat
De 16 a 29 anysHome
64,5
19,7
15,9
Dona
67,6
25,3
7,1
Total
65,9
22,4
11,7
De 30 a 64 anysHome
68,9
7,8
23,3
Dona
71,8
15,0
13,2
Total
70,4
11,6
18,1
De 65 anys i mésHome
82,3
7,3
10,4
Dona
81,9
9,6
8,5
Total
82,1
8,6
9,3
TotalHome
71,1
9,6
19,3
Dona
73,7
15,1
11,2
Total
72,5
12,5
15,1
Font: Enquesta de mobilitat en dia feiner (ATM).
Darrera actualització: 12-09-2021.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Àmbits territorials
Unitat territorial
Àmbits EMEF
Àmbits seleccionats
Mostrar unitats territorials:
Mostrar codis dels Àmbits:
Temporalitat
Anys
Grups d'edat
Grups d'edat
Sexe
Sexe
Mode de transport
Mode de transport
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona