Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Motius dels desplaçaments
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Motiu absolut i percentual dels desplaçaments realitzats en dia laborable per la població resident a l'àrea metropolitana de Barcelona de 16 i més anys, segons sexe i grup d'edat.
Unitat: [milers de desplaçaments]; [%]
Nom Àmbit: Total AMB
Any: 2021
Grups d'edat
Sexe
Mobilitat ocupacional (%)
Mobilitat personal (%)
Tornada a casa ocupacional (%)
Tornada a casa personal (%)
Total (%)
De 16 a 29 anysHome
0,2
0,3
0,2
0,2
100,0
Dona
0,3
0,3
0,2
0,2
100,0
Total
0,3
0,3
0,2
0,2
100,0
De 30 a 64 anysHome
0,2
0,3
0,2
0,3
100,0
Dona
0,2
0,4
0,1
0,3
100,0
Total
0,2
0,4
0,2
0,3
100,0
De 65 anys i mésHome
0,0
0,5
0,0
0,5
100,0
Dona
-
0,5
-
0,4
100,0
Total
0,0
0,5
0,0
0,4
100,0
TotalHome
0,2
0,4
0,1
0,3
100,0
Dona
0,2
0,4
0,1
0,3
100,0
Total
0,2
0,4
0,1
0,3
100,0
Nota: - : Mostra insuficient.
Font: Enquesta de mobilitat en dia feiner (ATM).
Darrera actualització: 23-02-2023.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Àmbits territorials
Unitat territorial
Àmbits EMEF
Àmbits seleccionats
Mostrar unitats territorials:
Mostrar codis dels Àmbits:
Temporalitat
Anys
Grups d'edat
Grups d'edat
Sexe
Sexe
Motiu absolut i percentual
Motiu absolut i percentual
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona