Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Motius dels desplaçaments
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Motiu absolut i percentual dels desplaçaments realitzats en dia laborable per la població resident a l'àrea metropolitana de Barcelona de 16 i més anys, segons sexe i grup d'edat.
Unitat: [milers de desplaçaments]; [%]
Nom Àmbit: Total AMB
Any: 2020
Motiu absolut i percentual: Total (%)
Grups d'edat
Sexe
Total (%)
De 16 a 29 anysHome
100,0
Dona
100,0
Total
100,0
De 30 a 64 anysHome
100,0
Dona
100,0
Total
100,0
De 65 anys i mésHome
100,0
Dona
100,0
Total
100,0
TotalHome
100,0
Dona
100,0
Total
100,0
Nota: - : Mostra insuficient.
Font: Enquesta de mobilitat en dia feiner (ATM).
Darrera actualització: 10-09-2021.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Àmbits territorials
Unitat territorial
Àmbits EMEF
Àmbits seleccionats
Mostrar unitats territorials:
Mostrar codis dels Àmbits:
Temporalitat
Anys
Grups d'edat
Grups d'edat
Sexe
Sexe
Motiu absolut i percentual
Motiu absolut i percentual
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona