Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Elecció del lloc de residència
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Distribució de la població de 16 anys i més que ha canviat de residència els darrers cinc anys segons raó principal per la qual va escollir l'actual lloc de residència.
Unitat: Percentatge
Nom Àmbit
Motiu
2017
2022
BarcelonaConst. relacionades amb el preu de l'habitatge
12,5
21,3
Altres motius relacionats amb l'habitatge
16,2
11,6
Millores a l'entorn
25,9
31,4
Proximitat al lloc de treball
7,9
14,2
Motius familiars
36,6
19,9
Altres motius
0,8
1,6
Total
100,0
100,0
Resta AMBConst. relacionades amb el preu de l'habitatge
11,3
27,9
Altres motius relacionats amb l'habitatge
9,5
13,0
Millores a l'entorn
33,7
28,0
Proximitat al lloc de treball
18,6
9,5
Motius familiars
23,2
18,7
Altres motius
3,7
2,9
Total
100,0
100,0
Total AMBConst. relacionades amb el preu de l'habitatge
12,0
24,2
Altres motius relacionats amb l'habitatge
13,2
12,2
Millores a l'entorn
29,4
29,9
Proximitat al lloc de treball
12,7
12,2
Motius familiars
30,6
19,4
Altres motius
2,1
2,1
Total
100,0
100,0
Resta RMBConst. relacionades amb el preu de l'habitatge
19,9
22,7
Altres motius relacionats amb l'habitatge
10,3
17,4
Millores a l'entorn
38,5
27,7
Proximitat al lloc de treball
4,7
7,7
Motius familiars
26,5
20,9
Altres motius
0,0
3,6
Total
100,0
100,0
Total RMBConst. relacionades amb el preu de l'habitatge
15,0
23,7
Altres motius relacionats amb l'habitatge
12,1
13,8
Millores a l'entorn
32,8
29,2
Proximitat al lloc de treball
9,7
10,8
Motius familiars
29,1
19,9
Altres motius
1,3
2,6
Total
100,0
100,0
Font: Idescat i IERMB: ECVHP (2006:2011). IERMB: Enquesta de cohesió urbana (2017 i 2022).
Darrera actualització: 09-01-2023.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Àmbits territorials
Unitat territorial
Corones metropolitanes
Àmbits seleccionats
Mostrar unitats territorials:
Mostrar codis dels Àmbits:
Temporalitat
Anys
Motiu
Motiu
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona