Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Valoració d'aspectes del barri segons categoria ocupacional
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Valoració que la població de 16 anys i més fa de l'estat de diversos aspectes del barri o entorn residencial proper segons la categoria ocupacional.
Metodologia:
La valoració es realitza en una escala de 0 (molt dolent) a 10 (molt bo). Les puntuacions s'han agrupat en tres categories: 'molt dolent o dolent' (de 0 a 4), 'ni dolent ni bo' (5), i 'bo o molt bo' (de 6 a 10).
Unitat: Percentatge
Any: 2022
Nom Àmbit
Aspectes a valorar
Valoració
Directius i professionals
Ocupacions intermèdies
Classes treballadores
BarcelonaQualitat ambiental (contaminació)Molt dolent o dolent
37,5
27,3
23,6
Ni dolent ni bo
16,3
16,9
18,9
Bo o molt bo
46,2
55,8
57,5
Total
100,0
100,0
100,0
Qualitat acústicaMolt dolent o dolent
42,6
35,3
35,5
Ni dolent ni bo
10,5
11,3
14,1
Bo o molt bo
46,9
53,4
50,4
Total
100,0
100,0
100,0
Disponibilitat d’aparcamentMolt dolent o dolent
75,6
70,0
60,2
Ni dolent ni bo
7,3
12,1
12,2
Bo o molt bo
17,1
17,8
27,6
Total
100,0
100,0
100,0
Estat de l’entorn (edificis, neteja, etc)Molt dolent o dolent
19,7
20,2
13,1
Ni dolent ni bo
9,3
9,8
9,1
Bo o molt bo
71,0
70,0
77,8
Total
100,0
100,0
100,0
Seguretat ciutadanaMolt dolent o dolent
16,3
21,6
21,2
Ni dolent ni bo
9,2
13,2
15,5
Bo o molt bo
74,5
65,2
63,3
Total
100,0
100,0
100,0
Relació entre els veïns del barriMolt dolent o dolent
10,4
9,7
9,5
Ni dolent ni bo
7,7
13,5
12,6
Bo o molt bo
81,9
76,8
78,0
Total
100,0
100,0
100,0
Resta AMBQualitat ambiental (contaminació)Molt dolent o dolent
18,2
24,4
19,2
Ni dolent ni bo
12,5
15,4
15,9
Bo o molt bo
69,3
60,2
65,0
Total
100,0
100,0
100,0
Qualitat acústicaMolt dolent o dolent
25,0
32,7
21,0
Ni dolent ni bo
10,3
9,3
11,3
Bo o molt bo
64,7
58,0
67,6
Total
100,0
100,0
100,0
Disponibilitat d’aparcamentMolt dolent o dolent
54,9
57,7
53,1
Ni dolent ni bo
7,0
9,1
11,2
Bo o molt bo
38,1
33,2
35,8
Total
100,0
100,0
100,0
Estat de l’entorn (edificis, neteja, etc)Molt dolent o dolent
18,7
18,0
12,7
Ni dolent ni bo
9,7
11,2
12,0
Bo o molt bo
71,6
70,9
75,3
Total
100,0
100,0
100,0
Seguretat ciutadanaMolt dolent o dolent
15,4
21,5
23,1
Ni dolent ni bo
11,0
9,7
11,7
Bo o molt bo
73,6
68,8
65,2
Total
100,0
100,0
100,0
Relació entre els veïns del barriMolt dolent o dolent
7,5
7,4
10,4
Ni dolent ni bo
8,5
12,7
8,6
Bo o molt bo
84,0
79,8
81,0
Total
100,0
100,0
100,0
Total AMBQualitat ambiental (contaminació)Molt dolent o dolent
29,2
25,7
21,2
Ni dolent ni bo
14,6
16,0
17,2
Bo o molt bo
56,2
58,3
61,6
Total
100,0
100,0
100,0
Qualitat acústicaMolt dolent o dolent
34,9
33,8
27,5
Ni dolent ni bo
10,4
10,2
12,6
Bo o molt bo
54,6
56,0
59,9
Total
100,0
100,0
100,0
Disponibilitat d’aparcamentMolt dolent o dolent
66,3
62,8
56,1
Ni dolent ni bo
7,2
10,3
11,6
Bo o molt bo
26,5
26,8
32,3
Total
100,0
100,0
100,0
Estat de l’entorn (edificis, neteja, etc)Molt dolent o dolent
19,3
18,9
12,9
Ni dolent ni bo
9,5
10,6
10,7
Bo o molt bo
71,2
70,5
76,4
Total
100,0
100,0
100,0
Seguretat ciutadanaMolt dolent o dolent
15,9
21,6
22,3
Ni dolent ni bo
10,0
11,2
13,4
Bo o molt bo
74,1
67,3
64,4
Total
100,0
100,0
100,0
Relació entre els veïns del barriMolt dolent o dolent
9,1
8,4
10,0
Ni dolent ni bo
8,1
13,1
10,4
Bo o molt bo
82,8
78,5
79,6
Total
100,0
100,0
100,0
Resta RMBQualitat ambiental (contaminació)Molt dolent o dolent
14,3
18,4
15,2
Ni dolent ni bo
9,5
10,1
9,6
Bo o molt bo
76,3
71,5
75,2
Total
100,0
100,0
100,0
Qualitat acústicaMolt dolent o dolent
13,4
18,9
18,4
Ni dolent ni bo
10,2
10,2
9,2
Bo o molt bo
76,4
71,0
72,4
Total
100,0
100,0
100,0
Disponibilitat d’aparcamentMolt dolent o dolent
33,0
40,0
32,7
Ni dolent ni bo
8,8
7,9
13,1
Bo o molt bo
58,3
52,1
54,1
Total
100,0
100,0
100,0
Estat de l’entorn (edificis, neteja, etc)Molt dolent o dolent
18,5
13,4
15,1
Ni dolent ni bo
9,4
7,6
9,1
Bo o molt bo
72,0
78,9
75,8
Total
100,0
100,0
100,0
Seguretat ciutadanaMolt dolent o dolent
16,5
17,6
23,5
Ni dolent ni bo
10,7
7,9
15,0
Bo o molt bo
72,8
74,5
61,4
Total
100,0
100,0
100,0
Relació entre els veïns del barriMolt dolent o dolent
5,1
5,7
8,8
Ni dolent ni bo
5,7
10,5
10,6
Bo o molt bo
89,1
83,8
80,6
Total
100,0
100,0
100,0
Total RMBQualitat ambiental (contaminació)Molt dolent o dolent
24,4
23,2
19,2
Ni dolent ni bo
13,0
14,0
14,7
Bo o molt bo
62,6
62,8
66,2
Total
100,0
100,0
100,0
Qualitat acústicaMolt dolent o dolent
28,0
28,7
24,4
Ni dolent ni bo
10,3
10,2
11,5
Bo o molt bo
61,6
61,1
64,1
Total
100,0
100,0
100,0
Disponibilitat d’aparcamentMolt dolent o dolent
55,3
54,8
47,9
Ni dolent ni bo
7,7
9,5
12,1
Bo o molt bo
37,0
35,7
39,9
Total
100,0
100,0
100,0
Estat de l’entorn (edificis, neteja, etc)Molt dolent o dolent
19,0
17,0
13,6
Ni dolent ni bo
9,5
9,6
10,2
Bo o molt bo
71,5
73,4
76,2
Total
100,0
100,0
100,0
Seguretat ciutadanaMolt dolent o dolent
16,1
20,2
22,7
Ni dolent ni bo
10,2
10,1
13,9
Bo o molt bo
73,7
69,7
63,4
Total
100,0
100,0
100,0
Relació entre els veïns del barriMolt dolent o dolent
7,9
7,5
9,6
Ni dolent ni bo
7,3
12,2
10,4
Bo o molt bo
84,8
80,3
79,9
Total
100,0
100,0
100,0
Font: Idescat i IERMB: ECVHP (2011). IERMB: Enquesta de cohesió urbana (2017 i 2022).
Darrera actualització: 10-01-2023.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Àmbits territorials
Unitat territorial
Corones metropolitanes
Àmbits seleccionats
Mostrar unitats territorials:
Mostrar codis dels Àmbits:
Temporalitat
Anys
Aspectes a valorar
Aspectes a valorar
Valoració
Valoració
Categoria ocupacional
Categoria ocupacional
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona