Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Grau de satisfacció amb el barri
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Grau de satisfacció de la població de 16 anys i més amb el barri o entorn residencial proper.
Metodologia:
La valoració es realitza en una escala entre 0 i 10 on 0 significa “gens satisfet” i 10 “molt satisfet”. Les puntuacions s’han recodificat en tres categories: “gens satisfet o insatisfet” (de 0 a 4), “ni insatisfet ni satisfet” (5), i “satisfet o molt satisfet” (de 6 a 10).
Unitat: Percentatge
Nom Àmbit
Grau de satisfacció
2017
2022
BarcelonaMolt insatisfet o insatisfet
3,9
6,1
Ni insatisfet ni satisfet
5,5
7,9
Satisfet o molt satisfet
90,6
86,0
Total
100,0
100,0
Resta AMBMolt insatisfet o insatisfet
5,1
7,4
Ni insatisfet ni satisfet
6,7
9,4
Satisfet o molt satisfet
88,2
83,2
Total
100,0
100,0
Total AMBMolt insatisfet o insatisfet
4,5
6,7
Ni insatisfet ni satisfet
6,1
8,6
Satisfet o molt satisfet
89,4
84,6
Total
100,0
100,0
Resta RMBMolt insatisfet o insatisfet
3,7
5,9
Ni insatisfet ni satisfet
5,1
6,7
Satisfet o molt satisfet
91,2
87,4
Total
100,0
100,0
Total RMBMolt insatisfet o insatisfet
4,2
6,5
Ni insatisfet ni satisfet
5,8
8,0
Satisfet o molt satisfet
90,0
85,5
Total
100,0
100,0
Font: IERMB: Enquesta de cohesió urbana.
Darrera actualització: 13-01-2023.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Àmbits territorials
Unitat territorial
Corones metropolitanes
Districte BCN
Subàmbits metropolitans
Àmbits seleccionats
Mostrar unitats territorials:
Mostrar codis dels Àmbits:
Temporalitat
Anys
Grau de satisfacció
Grau de satisfacció
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona