Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Valoració del barri respecte al conjunt de la ciutat
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Distribució de la població de 16 anys i més segons la valoració que es fa del barri o entorn residencial proper en relació al conjunt de la ciutat.
Unitat: Percentatge
Nom Àmbit
Valoració
2017
2022
BarcelonaUn dels millors
45,3
59,7
Ni dels millors, ni dels pitjors
50,7
30,6
Un dels pitjors
4,0
9,7
Total
100,0
100,0
Resta AMBUn dels millors
47,0
58,0
Ni dels millors, ni dels pitjors
48,0
28,2
Un dels pitjors
5,0
13,8
Total
100,0
100,0
Total AMBUn dels millors
46,1
58,8
Ni dels millors, ni dels pitjors
49,3
29,4
Un dels pitjors
4,5
11,7
Total
100,0
100,0
Resta RMBUn dels millors
47,8
64,2
Ni dels millors, ni dels pitjors
48,4
25,7
Un dels pitjors
3,9
10,1
Total
100,0
100,0
Total RMBUn dels millors
46,7
60,6
Ni dels millors, ni dels pitjors
49,0
28,2
Un dels pitjors
4,3
11,2
Total
100,0
100,0
Font: IERMB: Enquesta de cohesió urbana.
Darrera actualització: 10-01-2023.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Àmbits territorials
Unitat territorial
Corones metropolitanes
Districte BCN
Subàmbits metropolitans
Àmbits seleccionats
Mostrar unitats territorials:
Mostrar codis dels Àmbits:
Temporalitat
Anys
Valoració
Valoració
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona