Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Valoració del barri respecte al conjunt de la ciutat segons c. ocupacional
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Distribució de la població de 16 anys i més segons la valoració que fa fel barri o entorn residencial proper en relació al conjunt de la ciutat segons la categoria ocupacional.
Unitat: Percentatge
Any: 2022
Nom Àmbit
Valoració
Directius i professionals
Ocupacions intermèdies
Classes treballadores
BarcelonaUn dels millors
67,9
64,5
51,8
Ni dels millors, ni dels pitjors
22,1
23,3
37,5
Un dels pitjors
9,9
12,2
10,7
Total
100,0
100,0
100,0
Resta AMBUn dels millors
60,0
51,4
59,8
Ni dels millors, ni dels pitjors
27,0
32,8
25,3
Un dels pitjors
12,9
15,8
15,0
Total
100,0
100,0
100,0
Total AMBUn dels millors
64,5
57,0
56,3
Ni dels millors, ni dels pitjors
24,3
28,7
30,6
Un dels pitjors
11,2
14,3
13,1
Total
100,0
100,0
100,0
Resta RMBUn dels millors
67,2
66,7
56,1
Ni dels millors, ni dels pitjors
21,9
22,7
31,2
Un dels pitjors
10,9
10,6
12,7
Total
100,0
100,0
100,0
Total RMBUn dels millors
65,4
60,3
56,2
Ni dels millors, ni dels pitjors
23,5
26,6
30,8
Un dels pitjors
11,1
13,0
13,0
Total
100,0
100,0
100,0
Font: IERMB: Enquesta de cohesió urbana.
Darrera actualització: 10-01-2023.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Àmbits territorials
Unitat territorial
Corones metropolitanes
Àmbits seleccionats
Mostrar unitats territorials:
Mostrar codis dels Àmbits:
Temporalitat
Anys
Valoració
Valoració
Categoria ocupacional
Categoria ocupacional
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona