Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Taxa d’ocupació per edat
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
La taxa d'ocupació és la relació que existeix entre la població ocupada i la població de 16 i més anys.
Metodologia:
La seva fórmula de càlcul és la següent: Taxa d'ocupació = (població ocupada / població de 16 anys i més) * 100.
Unitat: tant per cent
Nom Àmbit: Barcelona
Any
Trimestre
De 16 a 24 anys  
De 25 a 54 anys
De 55 anys i més
Total
2019Primer trimestre
32,4
81,6
24,5
55,0
Segon trimestre
35,2
81,1
24,2
54,9
Tercer trimestre
34,9
80,8
24,3
54,8
Quart trimestre
32,1
82,0
25,0
55,2
2020Primer trimestre
30,5
81,5
25,8
54,9
Segon trimestre
24,8
76,5
24,6
51,2
Tercer trimestre
27,5
77,5
25,3
52,4
Quart trimestre
25,3
78,9
25,6
53,0
2021Primer trimestre
27,8
79,5
25,7
53,5
Segon trimestre
28,9
80,2
26,4
54,1
Tercer trimestre
32,3
81,4
26,2
54,9
Quart trimestre
30,3
83,4
26,6
55,8
2022Primer trimestre
30,8
81,9
26,3
54,8
Segon trimestre
35,7
82,9
26,8
55,7
Tercer trimestre
36,7
82,2
28,1
56,1
Quart trimestre
34,6
80,8
28,0
55,1
Nota: Informació de les dades corresponent a la base poblacional 2011.
Font: IERMB a partir de Ajuntament de Barcelona, Diputació de Barcelona i Idescat, a partir de l'EPA, INE; i Eurostat.
Darrera actualització: 04-12-2023.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Àmbits territorials
Unitat territorial
Municipi
Àmbit supramunicipal
aux
Província
CCAA
País
aux
Unió Europea
Àmbits seleccionats
Mostrar unitats territorials:
Mostrar codis dels Àmbits:
Temporalitat
Anys
Trimestres
Trimestre
Grups d'edat
Grups d'edat
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona