Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Taxa de risc de pobresa o exclusió social  (AROPE) segons edat
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
La taxa de risc de pobresa o exclusió social (AROPE) fa referència al percentatge de població que es troba en almenys una de les situacions següents: en risc de pobresa, patint privació material i social severa, o vivint en llars amb molt baixa intensitat laboral (d'acord amb la metodologia 2021).
Metodologia:
El llindar de risc de pobresa equival al 60% de la mediana de la renda anual neta per unitat de consum de la població de l'AMB. Les unitats de consum es calculen seguint l'escala OCDE modificada: un pes d'1 al primer adult, de 0,5 a la resta de membres de 14 anys i més i de 0,3 als menors de 14 anys.

La taxa de privació material i social severa és el percentatge de població amb manca forçada d'almenys 7 dels 13 ítems de privació.

Les persones que viuen en llars amb una intensitat de treball molt baixa es defineixen com les persones de 0 a 64 anys que viuen en llars on els adults (els de 18-64 anys, excepte els estudiants de 18-24 anys, pensionistes i majors de 59 anys que viuen a llar on el principal ingrés són les pensions) van treballar menys del 20% del seu potencial total durant els 12 mesos anteriors.
Unitat: Percentatge
Any: 2021-2022
Nom Àmbit
Menys de 16 anys
De 16 a 34 anys
De 35 a 64 anys
De 65 i més anys
Barcelona
30,3
23,2
24,9
17,0
Resta AMB
40,9
32,9
28,6
24,3
Total AMB
36,2
28,0
26,8
20,3
Font: IERMB i Idescat: EMCV.
Darrera actualització: 09-10-2023.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Àmbits territorials
Unitat territorial
Corones metropolitanes
Àmbits seleccionats
Mostrar unitats territorials:
Mostrar codis dels Àmbits:
Temporalitat
Anys
Grups d'edat
Grups d'edat
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona