Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Privació material i social (llars): substituir mobles vells o fets malbé
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Percentatge de població que viu en llars que no es poden permetre substituir mobles vells o fets malbé a causa de limitacions econòmiques.
Unitat: Percentatge
Nom Àmbit
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021
2021-2022
Barcelona
22,7
22,9
26,8
28,1
28,4
27,0
Resta AMB
39,0
34,9
30,6
33,5
31,6
31,0
Total AMB
30,9
28,9
28,7
30,8
30,0
29,0
Font: IERMB i Idescat: EMCV.
Darrera actualització: 09-10-2023.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Àmbits territorials
Unitat territorial
Corones metropolitanes
Àmbits seleccionats
Mostrar unitats territorials:
Mostrar codis dels Àmbits:
Temporalitat
Anys
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona