Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Privació material i social (llars): habitatge a una temperatura adient
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Percentatge de població que viu en llars que no es poden permetre mantenir l'habitatge a una temperatura adequada durant els mesos d'hivern.
Unitat: Percentatge
Nom Àmbit
2011
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021
Barcelona
15,0
7,8
9,4
10,9
12,7
17,0
Resta AMB
9,2
7,5
8,5
8,5
8,1
17,4
Total AMB
12,1
7,6
8,9
9,7
10,4
17,2
Font: IERMB i Idescat: EMCV.
Darrera actualització: 16-03-2023.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Àmbits territorials
Unitat territorial
Corones metropolitanes
Àmbits seleccionats
Mostrar unitats territorials:
Mostrar codis dels Àmbits:
Temporalitat
Anys
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona