Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Privació material i social (llars): anar de vacances una setmana a l'any
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Percentatge de població que viu en llars que no es poden permetre anar de vacances almenys una setmana a l'any a causa de limitacions econòmiques.
Unitat: Percentatge
Nom Àmbit
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021
2021-2022
Barcelona
24,5
24,7
24,8
28,7
29,2
25,3
Resta AMB
34,3
34,5
33,9
35,4
34,2
35,9
Total AMB
29,4
29,6
29,4
32,1
31,7
30,7
Font: IERMB i Idescat: EMCV.
Darrera actualització: 09-10-2023.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Àmbits territorials
Unitat territorial
Corones metropolitanes
Àmbits seleccionats
Mostrar unitats territorials:
Mostrar codis dels Àmbits:
Temporalitat
Anys
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona