Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Privació material i social (llars): àpat de carn, pollastre o peix
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Percentatge de població que viu en llars que no es poden permetre menjar un àpat de carn, pollastre, peix o equivalent vegetarià cada dos dies a causa de limitacions econòmiques.
Unitat: Percentatge
Nom Àmbit
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021
2021-2022
Barcelona
2,0
2,0
2,8
4,4
4,8
5,5
Resta AMB
2,5
3,8
2,9
2,2
4,8
5,9
Total AMB
2,3
2,9
2,9
3,3
4,8
5,7
Font: IERMB i Idescat: EMCV.
Darrera actualització: 09-10-2023.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Àmbits territorials
Unitat territorial
Corones metropolitanes
Àmbits seleccionats
Mostrar unitats territorials:
Mostrar codis dels Àmbits:
Temporalitat
Anys
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona