Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Privació material i social (llars): assumir despeses imprevistes
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Percentatge de població que viu en llars que no té la capacitat d'assumir despeses imprevistes.
Unitat: Percentatge
Nom Àmbit
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021
2021-2022
Barcelona
30,2
27,7
31,6
34,3
32,8
31,6
Resta AMB
41,6
34,1
30,2
37,2
43,3
39,2
Total AMB
35,9
30,9
30,9
35,8
38,1
35,4
Font: IERMB i Idescat: EMCV.
Darrera actualització: 09-10-2023.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Àmbits territorials
Unitat territorial
Corones metropolitanes
Àmbits seleccionats
Mostrar unitats territorials:
Mostrar codis dels Àmbits:
Temporalitat
Anys
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona